Hvad er ”godt arbejde”

Godt arbejde er i sig selv en mærkelig form, da det kan være rigtigt mange forskellige ting. Det kan være en skoleopgave, som du simpelthen bare har neglet til perfektion. Det kan være en arbejdsopgave, hvor du bare har udmærket dig til perfektion. Det kan være et lækkert mål på fodboldbanen. Som du nok ser, så kan det være rigtig mange ting, og det er der faktisk god grund til. Godt arbejde er i sig selv et meget vidt begreb, som sjovt nok også dækker over et vidt spænd. Spørgsmålet er så bare, om et godt stykke arbejde rent faktisk kræver blod, sved og tårer, eller om der er den gyldne snydekode, man kan følge.

Hvis vi tager udgangspunkt i skolearbejde, bare for at have noget at gå ud fra, kræver en god opgave så, at man har hele hovedet fyldt med printerblæk, og at man knapt nok har sovet den sidste uge, før det, man har lavet, kan karakteriseres som et godt stykke arbejde? Eller er det i realiteten den, der har hygget sig, sovet nok og haft det sjovt, der har lavet det gode stykke arbejde.? Man kan selvfølgelig argumentere for, at der i sidste ende formodentligt kommer en karakter, som viser, hvem der har lavet det gode arbejde.

Karaktererne viser dog bare ofte, at dem, som har balanceret studieliv og fritid ligeligt, faktisk klarer det lige så godt som dem, der har arbejdet dag og nat, og i nogle situationer faktisk endnu bedre.

Work smarter not harder

Skolen som udgangspunkt igen kræver nemlig ikke altid det benhårde og slidende arbejde. Det er nemlig ofte den, der gør det smartest, som faktisk laver det bedste arbejde. Selvfølgelig skal hårdt arbejde og flittigt slid ikke undervurderes. Det er nemlig en dyd at kunne give sig selv så meget til noget. Det er bare vigtigt at pointere, at i nogle tilfælde kan det bedste arbejde faktisk komme ud af, at man springer over, hvor gærdet er lavest, og laver det smarte arbejde i stedet for det hårde arbejde.

I livet generelt er det faktisk oftest sådan, at det ikke nødvendigvis er hårdt slid, der skal til for at opnå succes. Hårdt slidt har selvfølgelig sin plads, da man skal kæmpe for de ting, man gerne vil opnå, men det vigtige er at være klar over, at hele vejen ikke er belagt med slid. Derfor handler det til tider om at turde stoppe op og tænke over, om det egentlig er det smarteste, man har gang i.