Forandringsledelse – en kort definition

Forandringsledelse – en kort definition

Forandringsledelse er et centralt begreb, som det er vigtigt at forstå, hvis man vil forblive relevant i nutidens ledelse. I en tid med mange store omvæltninger, hvor jeg tænker på Covid og krigen i Ukraine i særdeleshed, er det vigtigt at have ledere, der er i stand til hensigtsmæssigt at bedrive ledelse i en verden, der kræver forandringer og nye måder at gøre tingene på. For forandringsledelse består noget så simpelt i, gennem ledelse, at implementere de påkrævede forandringer, som tiden, markedet, arbejdspladsen eller noget helt fjerde kalder på. Men selvom forandringsledelse i sin essens er let at forstå, er det et mere komplicerede begreb, der indeholder mange facetter.

Forandringsledelse – ikke kun et begreb, men også et mindset

Forandringsledelse er ikke kun et begreb, men er også en bestemt måde at gå til verden på, er en bestemt måde at analysere og fortolke den på, ja, er simpelthen en bestemt måde, som man møder verden på. Forandringsledelse er derfor et mindset, der gør én i stand til at navigere i en kompleks verden, der hele tiden kalder på nye kreative løsninger, der skal formå at kontrollere dette kaosvæld af mulighed, så man kan udnytte disse hele tiden nyopståede muligheder på bedste vis. Forandringsledelse er dermed en måde, som man kan træne sig selv i at tænke på, så man er bedst muligt udrustet til fremtiden. Der er også nok af potentialer derude, som kan identificeres og udnyttes, hvis man forstår at finde frem til de nødvendige forandringer, der skal sættes i værk, for at udnytte netop disse potentialer. Tag vores energiressourcer. Vores vognparker skal overalt på jorden omstilles. Lederen med et forandringsledelsesmindset vil formå at udnytte dette potentiale og implementere de nødvendige forandringer, der skal til for at man kan forblive relevant eller udnytte et nyt og hidtil uset potentiale.

Forandringsledelse i det nære

Forandringsledelse behøver selvfølgelig ikke kun at blive sat i forbindelse med sådanne store sammenhænge. Forandringsledelse er også nødvendig og brugbar i de mindre kontormiljøer og lign. Tiden går og klokken slår, det ene minut afløser det andet, og alting er i forandring, også på det lille hyggelige kontor, der derfor også er nødt til at have dygtige ledere, der via forandringsledelse er i stand til at følge med udviklingen og derfor implementere nye løsninger, der skal bygge bro mellem fortiden og fremtiden i nuet. Sådanne forandringer kan være svære at implementere, fordi de personer, som man leder, ikke nødvendigvis er indstillede på, at tingene nødvendigvis må forandre sig. Det er vigtigt, at de enkelte medarbejdere føler sig hørte og ikke bare bliver overtrumfet, selvom det selvfølgelig er lederen, som bestemmer, for på denne måde sikrer man sig en god og tryg arbejdsplads. I forandringsledelse er empati derfor også en rigtig vigtig komponent, da denne sikrer, at lederen er i øjenhøjde med sine medarbejdere. Forandringsledelse er krævende, men også meget frugtbar. Det handler bare om for den enkelte leder at komme i gang med at træne denne, f.eks. igennem uddannelse, så man sikrer kvalificeret ledelse.